Wybierając "Płatność przez CasBill" jako metodę płatności, zapłaty można dokonać za pomocą jednego z niżej wymienionych kanałów płatności:

Koszty wysyłki: